კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება შპს ნდტც - ნაგებობების დაპროექტებისა და ტესტირების ცენტრის ვებ-გვერდზე!  

სერვისები

ნდტც ტესტირება და დაპროექტება სათაურის ჩრდილი

გთავაზობთ სამშენებლო მასალებისა და კონსტრუქციების იმ კვლევათა სრულ ჩამონათვალს, რომლებსაც ატარებს “ნდტც - ნაგებობების დაპროექტებისა და ტესტირების ცენტრი“. ყველა ქვესათაურის გამოსაჩენად დააწკაპუნეთ ტესტის სახელწოდებაზე. გთხოვთ, დაუყოვნებლივ მოგვმართოთ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, ან იმ ტესტირებებთან დაკავშირებით, რომლებიც ქვემოთ არ იქნება მითითებული.

 • ნდტც ტესტირება და დაპროექტება 
    მარჯვენა ისარიქვიშის გამოცდა
  • მტვრისა და თიხისებრი ნაწილაკების შემცველობა
  • თიხის კოშტების შემცველობა
  • მარცვლების შემადგენლობა და სისხოს მოდული
  • ნაყარი ქვიშის მოცულობითი მასა
  • ჭეშმარიტი სიმკვრივე
  • ცარიელობა
  • ტენიანობა
  • ორგანული მინარევების არსებობა
 • ნდტც ტესტირება და დაპროექტება 
    მარჯვენა ისარიღორღის (ხრეშის) გამოცდა
  • მტვრისა და თიხისებრი ნაწილაკების შემცველობა
  • თიხის კოშტების შემცველობა
  • მარცვლოვანი შედგენილობა
  • ნაყარი ღორღის მოცულობითი მასა
  • ჭეშმარიტი სიმკვრივე
  • მარცვლების მოცულობითი მასა
  • ცარიელობა
  • წყალშთანთქმა
  • მსხვრევადობა
  • ორგანული მინარევების არსებობა
  • ხრეშისაგან დამზადებულ ღორღში მსხვრეული მარცვლების შემცველობა
  • ფირფიტოვანი და ნემსისებრი მარცვლების შემცველობა
  • სუსტი ქანების მარცვლების შემცველობა
  • ცვეთადობის განსაზღვრა ლოს-ანჟელესის დოლში
 • ნდტც ტესტირება და დაპროექტება 
    მარჯვენა ისარიარმატურისა და ლითონის სხვა ნაწარმების (ფურცლები, კუთხოვანები,       პროფილები) გამოცდა
  • დენადობის ზღვარი
  • სიმტკიცის ზღვარი
  • ფარდობითი დეფორმაციები
  • გამოცდა ღუნვისას
 • ნდტც ტესტირება და დაპროექტება 
    მარჯვენა ისარიბაგირის გამოცდა
  • დენადობის ზღვარი
  • სიმტკიცის ზღვარი
  • ფარდობითი წაგრძელება
 • ნდტც ტესტირება და დაპროექტება 
    მარჯვენა ისარიმავთულის გამოცდა
  • დენადობის ზღვარი
  • სიმტკიცის ზღვარი
  • ფარდობითი წაგრძელება
  • გამოცდა ღუნვაზე
 • ნდტც ტესტირება და დაპროექტება 
    მარჯვენა ისარიშედუღებული პირაპირების გამოცდა
  • ლითონის შედუღებული პირაპირების გამოცდა
 • ნდტც ტესტირება და დაპროექტება 
    მარჯვენა ისარიცემენტის გამოცდა
  • დაფქვის სიწმინდე
  • სიმკვრივე
  • მოცულობითი მასა
  • ცომის ნორმალური სისქე
  • ცომის შეკვრის ვადები
  • სიმტკიცის დადგენა კუმშვაზე
  • სიმტკიცის დადგენა ღუნვაზე
 • ნდტც ტესტირება და დაპროექტება 
    მარჯვენა ისარიბეტონის შედგენლობის დადგენა
  • შემადგენელი მასალების პროპორციების შერჩევა
  • ბეტონის პლასტიურობის შერჩევა
  • ბეტონის ნიმუშების დამზადება
  • ნიმუშების გამოცდა 3, 7 და 28 დღის ასაკში
 • ნდტც ტესტირება და დაპროექტება 
    მარჯვენა ისარიბეტონის სიმტკიცის დადგენა
  • სიმტკიცე კუმშვისას
  • სიმტკიცე გაჭიმვაზე გახლეჩვისას
  • სიმტკიცე გაჭიმვაზე ღუნვის დროს
  • უშუალოდ კონსტრუქციიდან ამოღებული კერნების გამოცდა
  • სიმტკიცის დადგენა უშუალოდ კონსტრუქციაში ურღვევი მეთოდებით
  • ბეტონის ცვეთადობის დადგენა
 • ნდტც ტესტირება და დაპროექტება 
    მარჯვენა ისარიცემენტის ხსნარის შედგენილობის დადგენა
  • შემადგენელი მასალების პროპორციების შერჩევა
  • ცემენტის ხსნარის პლასტიურობის შერჩევა
  • ცემენტის ხსნარის ნიმუშების დამზადება
  • ნიმუშების გამოცდა 7 და 28 დღის ასაკში
 • ნდტც ტესტირება და დაპროექტება 
    მარჯვენა ისარიცემენტის ხსნარის სიმტკიცის დადგენა
  • სიმტკიცე კუმშვისას
  • სიმტკიცე გაჭიმვაზე ღუნვის დროს
 • ნდტც ტესტირება და დაპროექტება 
    მარჯვენა ისარიხიდების რკინაბეტონის კოჭების გამოცდა
  • ხიდების ნატურალური ზომის რკინაბეტონის კოჭების გამოცდა პოლიგონზე
 • ნდტც ტესტირება და დაპროექტება 
    მარჯვენა ისარირკინაბეტონის ხიმინჯების და ანკერების გამოცდა
  • გამოცდა ამოგლეჯაზე
  • ჩაწნევაზე გამოცდა
 • ნდტც ტესტირება და დაპროექტება 
    მარჯვენა ისარირკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოცდა უშუალოდ პოლიგონზე.
  • გადახურვის ფილების გამოცდა
  • კოჭების გამოცდა
  • სვეტების გამოცდა და სხვა
 • ნდტც ტესტირება და დაპროექტება 
    მარჯვენა ისარისხვა ნაკეთობათა გამოცდა
  • აგურის გამოცდა
  • ბეტონის ბლოკების გამოცდა
  • ლითონის მილების გამოცდა
ნდტც ტესტირება და დაპროექტება არმატურის გამოცდა ნდტც ტესტირება და დაპროექტება ქვიშის სურათი ნდტც ტესტირება და დაპროექტება სიმტკიცის გამოცდა