კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება შპს ნდტც - ნაგებობების დაპროექტებისა და ტესტირების ცენტრის ვებ-გვერდზე!  

კომპანიის ტექნიკური აღჭურვილობა

ნდტც ტესტირება და დაპროექტება სათაურის ჩრდილი

„ნაგებობების დაპროექტებისა და ტესტირების ცენტრი“ აღჭურვილია კვლევისა და ტესტირებისათვის საჭირო შემდეგი მოწყობილობებითა და დანადგარებით:

  • ჰიდრავლიკური წნეხები (სიმძლავრე: 500 კნ, 1250 კნ და 2500 კნ);
  • გამწყვეტი მანქანები (სიმძლავრე: 100 კნ, 500 კნ და 1500 კნ);
  • ინერტული მასალების შესასწავლი მოწყობილობები: საცრები, სიმტკიცის, მოცულობითი წონისა და სიმკვრივის განმსაზღვრელი;
  • 50 კნ, 100 კნ და 500 კნ მკუმშავი ძალისა და 100 კნ, 150 კნ და 300 კნ ამომგლეჯი ძალის ჰიდრავლიკური დომკრატები;
  • უშუალოდ კონსტრუქციაში ბეტონის სიმტკიცის დამდგენი შმიდტის ტიპის ჩაქუჩი და ულტრაბგერითი აპარატურა;
  • ბეტონის, ლითონისა (არმატურა) და კონსტრუქტების დეფორომაციების გამზომი მექნიკური (ტენზომეტრები, მესურები და ჩაღუნმზომები) და ელექტრული ხელსაწყოები და აპარატურა;
  • ბეტონმრევი და ვიბრომაგიდა ბეტონის დასამზადებლად;
  • ცემენტის ღუნვაზე გამოსაცდელი მანქანა, ნორმალური სისქისა და შეკვრის ვადების დამდგენი და სხვა აპარატურა;
  • რეჟიმის კამერები თერმომეტრებითა და ფსიქრომეტრით, და ა.შ.
ნდტც ტესტირება და დაპროექტება შეკუმშვის ტესტირების მანქანა