კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება შპს ნდტც - ნაგებობების დაპროექტებისა და ტესტირების ცენტრის ვებ-გვერდზე!  

ჩვენი კლიენტები

თავისი მოღვაწეობის ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში „ნაგებობების დაპროექტებისა და ტესტირების ცენტრს“ საქმიანი ურთიერთობა ჰქონდა საზღვარგარეთისა და საქართველოს ქვემოთ მოყვანილ ორგანიზაციებთან და კომპანიებთან.

აზერბაიჯანი:

 • „კომპანია ფარახი-ს ფილიალი საქართველოში“
 • ღსს „აკკორდ ინშაატ-სანაიე-ს ფილიალი (წარმომადგენლობა) საქართველოში "აკკორდ ჯორჯია"
 • ღსს „სამშენებლო–სამრეწველო საინვესტიციო კორპორაცია აკკორდ-ის წარმომადგენლობა (ფილიალი) საქართველოში აკკორდ ჯორჯია“
 • შპს “აზერტუნელი”-ს ფილიალი საქართველოში
 • აზერბაიჯანული კომპანია ”ტრესტი ნეფტგაზტიკინტი”

თურქეთი:

 • “პოლატ იოლ იაფი სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირკეტი”-ს ფილიალი აზერბაიჯანში
 • შპს ”ჰიტიტის სამშენებლო, მადნეულის მოპოვების, საწარმო და სავაჭრო, საქართველოს ფილიალის კომპანია“
 • შპს “სინერჯი ქონსთრაქშენი”
 • „ანელ ელექთრით ფროჟე თააჰუთ ვე თიჯარეთ“–ის თბილისის (წარმომადგენლობა) ფილიალი "ანელ ჯორჯია"
 • სს „მაფეთ ინშაათ, თააჰუთ, ფროჟე ვე დიშ თიჯარეთ–ის საქართველოში წარმომადგენლობა“
 • შპს „კენან ინშაატ და ტიჯარატ-ის ფილ.საქარ. კენან ინშაატ და ტიჯარატ ჯორჯია“
 • შპს „ტავ ურბან საქართველო“
 • შპს “არტ-ბილდინგ ჯორჯია”

ჩინეთი:

 • შპს „ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფი-ს მუდმივმოქმედი ფილიალი“
 • შპს “ჩაინა ნუქლეარ ინდასტრი 23 ქონსთრაქშენ კო-ს ფილიალი საქართველოში“
 • შპს “აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია”

იაპონია:

 • შპს „ერთობლივი საწარმოს ტოდინი–ტაკენაკას ფილიალი საქართველოში“

ისრაელი:

 • შპს „საინჟინრო ჯგუფი და ხარისხი საქართველოში“

სომხეთი:

 • დ.ს.ს “პროჯექტ მენეჯემენტ იუნით”

საქართველო:

 • სს “საქჰიდროენერგომშენი”
 • სს “ხიდმშენი”
 • სს “ჰიდროსპეცგვირაბმშენი”
 • სს “საქენერგორემონტი”
 • კომპანია “კაუკასუს როუდ პროჯექტი”
 • “გლობალ სერვის +”
 • შპს „პაულ შულერ ენდ ირაო გრუპ“
 • შპს “დონა გრუპ”
 • “GEORGIAN BRIDGE CONSTRUCTION“