კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება შპს ნდტც - ნაგებობების დაპროექტებისა და ტესტირების ცენტრის ვებ-გვერდზე!  

ნდტც ტესტირება და დაპროექტება ბეტონის გამოცდა

ბეტონის გამოცდა 

ბეტონის კუბების გამოცდა ადგენს ბეტონის სიმტკიცეს და ბეტონის კლასს. ბეტონის ცილინდრული ნიმუშების გამოცდა ადგენს ბეტონის სიმტკიცეს გაჭიმვაზე გახლეჩის მეშვეობით.
სრულად
ნდტც ტესტირება და დაპროექტება ინერტული მასალების გამოცდა

ინერტული მასალების გამოცდა 

ქვიშის გამოცდა და ღორღის (ხრეშის) გამოცდა ორგანული მინარევების არსებობაზე, გრანულომეტრიის დადგენა, გამოცდა ცვეთადობაზე, და ა.შ.
სრულად
ნდტც ტესტირება და დაპროექტება არმატურის გამოცდა

არმატურის გამოცდა 

არმატურის, ბაგირის და მავთულის გამოცდა გამგლეჯ მანქანაზე მათი სიმტკიცის, დეფორმაციულობისა და დენადობის განსასაზღვრად.
სრულად
ნდტც ტესტირება და დაპროექტება ანკერების/ხიმინჯების გამოცდა

ანკერების/ხიმინჯების გამოცდა

ანკერები და ხიმინჯები შეიძლება ამომგლეჯ და ჩამწნევ ძალებზე მუშაობდეს. შესაბამისად, ჩვენთან ხორციელდება ანკერებისა და ხიმინჯების გამოცდა ამოგლეჯვაზე და ჩაწნევაზე.
სრულად